Home Page

خوش آمدید!
داشتن زندگی موفق نیازمند آموزشی همه جانبه است، آموزشی که در محتوا و روش به تمامی ابعاد وجودی انسان توجه داشته باشد و رشد متعادل مادی و معنوی او را فراهم کند. تنها در سایه ی چنین آموزشی، حرکت انسان به سوی تکامل میسر است، انسان هایی تربیت می شوند که مسئولیت های سنگین جامعه را بر عهده می گیرند، انسانهایی آگاه و توانا که مسائل دنیای فردا را حل و در این راه پر مخاطره با دیگران همکاری می کنند.
این موفقیت زمانی حاصل می شود که خانواده و مدرسه در کنار هم و هماهنگ در روش ها و بینش ها موجبات چنین رشدی را فراهم آورند. در این راه، بسیار مهم است که خانه و مدرسه به ارزشهایی مشترک احترام بگذارند، مسئولیت های واقعیشان را بشناسند و با علاقه و تلاش در جهت رشد و یادگیری قدم بردارند.

 
مدیریت مجتمع
اینجا کلیک کنید
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
1 2 3 4
Slideshow App by WOWSlider.com v5.0